Resmi Mansiyonlar

RENAULT'un « Renault Conversion » sitesinin Erişim ve Kullanımına ilişkin Genel Koşullar

www.conversion.renault.com («Renault Conversion» veya «Site») adresinden erişim sağlanan, RENAULT tarafından geliştirilmiş ve hizmete sunulmuş olan Internet sitesinin erişim ve kullanım şartlarına ilişkin bilgiler, teknik ve yasal genel koşulları («CGAU») kapsamaktadır. Bu şartlar, RENAULT ile çalışan ve iş bu siteye kaydolmakla CGAU şartlarını kabul etmiş sayılan bütün karsoseri uzmanları için (Kullanıcılar) geçerlidir.

Site, RENAULT tarafından geliştirilmiştir. Bu site aracılığı ile, CGAU hükümlerine uygun olarak, Kullanıcılara RENAULT'un nakliyat amaçlı kullanılan motorlu araçlarının transformasyonunun gerçekleştirilmesine yardımcı, RENAULT teknik bilgi ve verilerine erişim imkanı sağlanmaktadır.

«Kullanıcı», CGAU şartlarına uyan ve erişim izni RENAULT tarafından verilen Site kriterlerine cevap veren bir şirkettir. .

Site aracılığı ile Kullanıcı'nın hizmetine sunulan veriler, belgeler, formüller, planlar, püf noktaları, fikirler ve hertürlü unsur (daha sonra «bilgiler» olarak geçecektir), sadece RENAULT marka motorlu araçların transformasyon çalışmaları için ve bu çalışmaları gerçekleştirmek için gerekli imkan ve tecrübeye sahip uzmanlar tarafından kullanılabilecektir. RENAULT gerçekleştirilen transformasyon çalışmalarından hiçbir şekilde sorumlu değildir. Tek sorumlu söz konusu bilgiyi kaleme alanlardır.

Siteye erişim ve site aracılığı ile elde edilen bilgilerin kullanımı, kullanıcı tarafından CGAU şartlarının ekspres kabulüne tabidir.

1. Genel bilgiler

RENAULT A.Ş. Tarafından hazırlanan Internet sitesi. 
533.941.113 euro sermayeli, basit hisseli Şirket
13/15, quai Alphonse Le Gallo 
92100 Boulogne-Billancourt cedex 
FRANSA - RCS Nanterre 780 129 987

Site yayın sorumluları: Evelyne VERGNE

Yayın Müdürü: Evelyne VERGNE

2. Siteye Kayıt ve Erişim

Ana kullanıcı, Siteye rişim sağlayabilir ve ancak İzin sahibi olan Kullanıcıları aracılığı ile, RENAULT ile olan iletişimleri kapsamında kullanabilir..

«İzin sahibi kullanıcı», bir gerçek kişidir. Ana kullanıcının personel kadrosundadır, verilen izin kapsamında Siteye ulaşım sağlar ve CGAU koşullarına uyarak Kullanıcının adına Siteyi kullanır. Bir Ana kullanıcının, bir veya daha fazla İzin sahibi kullanıcısı olabilir.

Siteye ulaşım sağlanmak ve kullanmak için, ilgili Kullanıcının Site üzerinden kayıt formunu doldurması ve CGAU koşullarını kabul ettiğini belirtmesi gerekmektedir. Bu form, eksiksiz ve doğru bir şekilde, yalnızca gerçek ve kullanılan bilgilerle doldurulmalıdır. Kullanıcı tarafından doğru ve eksiksiz bilgi verilmemesi halinde, RENAULT siteye erişim hakkını kesin olarak iptal etme hakkını saklı tutar.

İstenen bilgilerin verilmesi ve onaylanmasını takiben, Kullanıcı e-mail adresine kullanıcı adı ve parolası gönderilir. (Kullanıcı Adı/Parolası) Bu bilgiler kayıt sırasında Kullanıcı tarafından önerilen bilgilerdir ve Siteye erişim sağlar. (Dikkat:E-mail adresi ile sadece bir İzin Sahibi Kullanıcı hesabı oluşturulacaktır.).

Hiçbir Ana Kullanıcı, hiçbir İzin sahibi kullanıcı ve hiçbir kimse, bir başka Ana Kullanıcı veya İzinli Kullanıcının Kullanıcı ad ve parolası ile giriş hakkına sahip değildir!

İzinli bir kullanıcının kullanım hakkı, Ana kullanıcının Kullanıcı haklarını iptal etmesi veya CGAU koşullarının feshi ile derhal son bulmaktadır. Ana kullanıcı, bu hakların kesin bir şekilde ortadan kaldırılmış olmasına ilişkin gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

Ana kullanıcı, İzinli Kullanıcılarının herbirinin şu şartları sağladığını kontrol etmekle yükümlüdür:

 • Kullanıcı adı / parolasının kullanım ve güvenlik sorumluluklarının kabul edilmiş olması,
 • kullanıcı adı/parolasının üçüncü bir şahıs tarafından görülmemiş olması,
 • Kullanıcı adı/parolasını başka bir gerçek veya tüzel kişiye kullandırmaması ,
 • Siteyi, CGAU koşullarına göre kullanması.

Ana kullanıcı ve İzinli kullanıcılar, Kullanıcı ad/parolasından sorumludurlar. Bu bilgilerin gizliliğinin, Site güvenliğinin korunması için gerekli önlemleri almalıdırlar. Kullanıcı ad/parolasının kaybolması halinde vakit kaybetmeksizin RENAULT'yu haberdar etmelidirler.

Tüzel veya gerçek bir kişi tarafından, İzinli Kullancı adları ve parolalarının kullanımı ile Siteye erişim sağlanması veya sitenin kullanılmasından sadece Ana Kullanıcı sorumludur. İzinli kullanıcılar tarafından veya bir Ana kullanıcı tarafından bilgilerin ve Site kullanımının kontrol ve/veya takibinden RENAULT hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Bir izinli kullanıcıya tahsis edilen kullanıcı adı ve parolasının kullanımı, bilgileri girilen kullanıcı tarafından ve bu kullanıcının sorumluluğu altında gerçekleştirilmiş olarak kabul edilir. RENAULT, Kullanıcı adı ve parolası aracılığı ile Siteye erişim sağlayan bir kişinin bilgilerini kontrol etmeksizin, beyan edilen bilgilere güvenerek siteye erişim verme hakkını saklı tutar.

Siteye erişim ve bilgilerin kullanımı için gerekli olan telekomünikasyon hizmetlerinin, yazılımların ve donanımların sağlanmasından Ana kullanıcı sorumludur. Erişim ve kullanıma ilişkin teknik koşullar, istek üzerine RENAULT'dan tedarik edilebilir.

3. Sitenin Kullanılabilirliği

Bazı istisnai müdahaleler dışında, siteye 24 saat kesintisiz erişim sağlanabilmektedir. Site bakım çalışmaları, bilgi güncellemeleri veya sunuculara,ağ veya yazılımlara ilişkin problemlerin gidirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla veya hizmet sunucusu üçüncü bir kişinin arızası halinde; Renault, Siteye erişim hakkını geçici olarak durdurma, kısıtlama, kısmı veya global olarak yasaklama hakkına sahiptir. Aynı şekilde, RENAULT herhangi bir zamanda bilgilerde değişiklik yapma, ekleme veya kaldırma hakkına sahiptir.

Yukarıda belirlenen kişisel bilgilerin korunmasına ilişkin olarak güvenlik seviyelerinin korunması için RENAULT tarafından üstün özen gösterilecektir.

RENAULT, İzinli kullanıcının Sitenin kullanılabilirlik periyodu boyunca bilgilere erişimini veya Siteye erişimini veya bu erişimin kesintisiz olarak sağlanacağını, güvenlik tarafından onaylanmayan hata veya eksiklik gibi sorunlardan etkilenmeyeceğini garantileyememektedir.

RENAULT veya tedarikçi firmaları, Site veya bilgilere ilişkin olarak değişiklik yapılmasından, kesinti ve askıya alma yaşanması halinde kaynaklanacak hasarlardan ve bu zararların telafisinden sorumlu değildir.

4. Güvenilirlik

Siteye erişim veya kullanımı vesilesiyle Kullanıcı, RENAULT tarafından aldığı veya direk veya dolaylı olarak edinebileceği bilgileri, CGAU süresince her ne şekilde olursa olsun karşılıksız veya ücret karşılığı olarak üçüncü bir şahsa deşifre edemez ve bu bilgileri gizlilik derecesine sahip olarak kabul etmelidir. Gizlilik hakları süresi, Kullanıcının bilgilere ulaşım hakkına sahip olacağı Siteye erişimden itibaren onbeş (15) yıldır.

Bilgileri teslim alan veya bilgilerden haberdar olan Kullanıcı, gizlilik derecesine ait olan bu bilgilerin deşifre olmaması için gerekli olan önlemleri almakla yükümlüdür. Bu önlemler, Ana Kullanıcı tarafından benzer bilgilerin korunmasına ilişkin olarak alınacak olan önlemlere göre ikinci derece önemlilik taşımaktadır.

Ana kullanıcı, Gizlilik derecesine sahip olan bilgileri yalnızca İzinli Kullanıcılara deşifre edebilir. Ana kullanıcı, izinli kullanıcıların, her Servisin kullanım koşulları ve CGAU'da ön görülen yükümlülüklere uygun olarak gizli bilgileri kullandığından emin olmalıdır.

Yukarıdaki hükümler, Kullanıcının aşağıdaki durumlarını belgelediği bilgilere uygulanmayacaktır:

 • Kullanıcı bu bilgilere RENAULT'dan almadan önce sahipti; veya,
 • Gizlilik derecesine sahip olan bilgiler, RENAULT tarafından bildirilme tarihinden önce kamuya açık bir ortamda bulunuyordu veya Kullanıcının bir hatası olmaksızın sağlandı, veya
 • Gizliliği koruma yükümlülüğüne sahip olmayan, dağıtım hakkına sahip bir üçüncü şahıs tarafından gizlilik şartı koşulmaksızın bu bilgileri aldı

5. Fikri mülkiyet hakları

5.1. Model veya Çizimler üzerindeki telif hakları

İş bu Site, Fikri Mülkiyet Haklarına ilişlin L.111.1 maddeleri kapsamında telif hakkı sahibi olan RENAULT'un bir eseridir. Fotoğraflar, metinler, sloganlar, çizimler, şekiller, ses ve görüntü sekansları ve site kapsamındaki her türlü eser, RENAULT ve RENAULT tarafından kullanım hakkı verilmiş olan üçüncü şahısların malıdır. Sitede yayınlanan araç modelleri, tescil edilmiş modellerin korunmasına ilişkin olarak Fikri Mülkiyet Hakkı Yasasının L.511.1 maddelerince ve telif hakları çerçevesinde korunmaktadır. Üretilen araç modellerinin kağıt üzerinde veya bilgisayar ortamında çoğaltılmaları, Fikri Mülkiyet Hakkı Yasasının L122-5 maddesinin hükümlerine uygun olarak, reklam ve/veya ticari ve/veya enformasyon amaçlar dışında sadece kişisel kullanım için mümkündür. Yukarıda belirtilen hükümler dışında, önceden RENAULT'un izni alınmaksızın, sitenin tamamı veya bir bölümünün herne şekilde ve her ne araçla olursa olsun, değiştirilerek veya aynen kullanımı, çoğaltılması ve yayınlanması kesinlikle yasaktır ve aksi halinde iki yıl hapis cezası ve 150 000 euro para cezası ile cezalandırılmaktadır.

İş bu CGAU şartlarının hükümlerine bağlı olarak, RENAULT'un önceden izni alınmaksızın, RENAULT'un fikri mülkiyeti her ne forma sahip olursa olsun, bilgileri üçüncü bir şahsa deşifre etmeme, kullandırmama ve çoğaltmamayı taahhüt eder.

Taraflar arasında anlaşılmış olan aksi bir hüküm bulunmadıkça, RENAULT'un fikri mülkiyeti üzerinde kasten veya üstü kapalı şekilde, endüstriyel ve/veya fikri hak lisansının imtiyazından, CGAU şartları temel alınarak, yararlanamaz.

5.2. Marka hakları

RENAULT adı, RENAULT logosu, RENAULT serisi araçlarının, ürünlerinin ve servislerinin ismi, RENAULT tarafından tescilli markalardır. Farklı markaların adı da geçebilmektedir; bu markalar prensip olarak büyük karakterlerle yazılırlar. Bu markalar, RENAULT tarafından ya sahiplerinin izinleri alınarak, ya sıradan ürün bilgisi olarak ya da RENAULT tarafından önerilen hizmetler olarak kullanılmaktadır. RENAULT'un veya marka sahiplerinin izni alınmaksızın bu markaların basılması ve kullanılması kesinlikle yasaktır ve aksi halinde iki yıl hapis cezası ve 150 000 euro para cezası ile cezalandırılmaktadır.

6. Garanti, sorumluluklar ve sorumlulukların kısıtlanması

6.1. Kullanıcı

Kullanıcı,CGAU şartlarını kabul etme ve hükümlerini üstlenme yetkisine sahiptir. Geçerlilik süresi boyunca, Ana kullanıcı ve İzinli Kullanıcılar, Site üzerindeki faaliyetlere ve bilgilerin kullanımına ilişkin olan tüm kurallara, Site üzerinde Kullanıcı faaliyetlerine uygulanabilecek olan yürürlükteki yerel ve uluslararası yasalara ve düzenlemelere uymakla yükümlüdür.

Ana kullanıcı ve İzinli Kullanıcılar aşağıdaki taahhütleri verir:

 • CGAU hükümlerine karşı gelmemek,
 • Site ve içeriğini yasa dışı, izinsiz ve hileli şekilde kullanmamak
 • Site ve içeriğini, RENAULT tarafından belirlenen talimat ve kurallara, fikri mülkiyet haklarına ilişkin yasalara ters düşecek şekilde kullanmamak
 • Siteyi, diğer Kullanıcıların erişimini engelleyecek veya kısıtlayacak şekilde kullanmamak
 • RENAULT'un fikri mülkiyet haklarına saygı duymak
 • Sitenin veya kullanılabilir olan bilgilerinin global veya kısmi şekilde, izinsiz olarak dağıtım veya çoğaltılmasına izin vermemek (bkz.yukarıdaki 2. madde) ;
 • Sitenin veya siteden elde ettiği bilgilerinin global veya kısmi şekilde, izinsiz olarak dağıtım veya çoğaltılmasına izin vermemek
 • Üçüncü bir şahın yararına veya üçüncü bir şahsa, siteye veya sitenin herhangi bir unsuruna erişim veya kullanım hakkı sağlamamak
 • Siteye açılan linkler yaratmamak veya diğer Internet siteleri üzerinde Site üzerinden elde edilen bilgileri kullanan pencereler açmamak
 • CGAU şartlarına ters düşen ve Site ve içerik bilgilerine etki eden faaliyetlere izin vermemek veya faaliyetlerde bulunmamak
 • İzinli Kullanıcı dışında, üçüncü bir şahsa Site ve içerik Bilgilerine erişim sağlamamak veya İzinli Kullanıcı dışında, üçüncü bir şahsa Site ve Bilgilerin kullanılmasını sağlamamak
 • Siteyi yasa dışı, izinsiz veya hileli şekilde kullanmamak
 • Site içeriğinde olan veya siteye eklenmiş olan mülkiyet hakları mansiyonu veya markasını, telif hakkı mansiyonunu ve bilgileri silmemek, gizlememek veya boyutunu küçültmemek

Kullanıcı, Sitenin veya Bilgilerin kullanımına ilişkin olarak veya İzinli Kullanıcılardan birinin ihmali veya bir faaliyetinden doğan zararların tazminini gerektiren tüm faaliyetler için RENAULT'ya garanti vermeli ve olası zararları ödemekle yükümlü olmalıdır.

6.2. RENAULT

RENAULT, siteye erişim ve site kullanımı ve bilgilerin yürürlükteki yasalar ve düzenlemeler ve Site üzerindeki bilgilerin tanımlaması ile uyumlu olarak işleme konulması için, her türlü araçların kullanılması konusunda Kullanıcıya karşı yükümlüdür.

Site içinde diğer Internet sitelerine gönderme ve bağlantılar bulunulabilir. RENAULT,diğer Internet sitelerin içeriklerinden sorumlu değildir. Bu sitelerde yayınlanan içeriklerin veya bu siteler aracılığı ile erişim sağlanan içeriklerin yol açtığı zararlardan sorumlu değildir.

Bilgiler, teknik tutarsızlıkler ve tipografik dizgi yanlışları içerebilir. Bilgiler üzerinde, düzenli aralıklarla ve ayrıca RENAULT tarafından talep edilen herhangi bir zamanda değişikliklerde bulunulabilir.

Kullanıcı, RENAULT tarafından Site üzerinde yayınlanan bilgilerin örnek amaçlı olduklarını ve eksiksiz olmadıklarını kabul eder. RENAULT, Kullanıcının ihtiyacına göre RENAULT tarafından Site üzerinde yayınlanan bilgilerin uygunluğunu garantilemez.

Kullanıcı, RENAULT tarafından Site üzerinde yayınlanan bilgilerin, CGAU hükümlerine göre ve sadece kendi sorumluluğunda kullanımını taahhüt eder. Netice olarak, RENAULT tarafından Site üzerinde yayınlanan bilgilerin Kullanıcı tarafından kullanımı veya işletiminden kaynaklanan ve bir üçüncü kişi veya Kullanıcıya dolaylı veya dolaysız yoldan etkide bulunan her türlü zarardan RENAULT sorumlu değildir.

Site ve bilgiler, kullanılabilirliklerine göre ve oldukları şekilde tedarik edililirler .Kullanıcı, ne RENAULT ne de servis sağlayıcılarının Kullanıcı nezrinde ve gerekirse üçüncü şahıslar karşısında,Kullanıcı tarafından Bilgilerin kullanımı ve Siteye erişimden kaynaklanan, dolaylı dolaysız her türlü hasardan sorumlu olmadıklarını kabul eder

Site güvenlik seviyesi dikkate alınarak, RENAULT Sitesine hileli olarak gerçekleştirilen her türlü erişim, Ceza Hukuku'nun 323-1maddeleri ile ön görülen suçu oluşturmaktadır.

RENAULT, sonuçlarını dikkate alarak, Kullanıcı tarafından Bilgilerin ve Sitenin kullanımı için uygun ve gerekli görülen her türlü önlemi alabilir. Kullanıcının, CGAU hükümleri veya yürürlükteki düzenlemeler ve yasalar ile yasaklanan faaliyetler kapsamında bir faaliyette bulunması halinde, RENAULT tarafından Site ve bilgilere erişimi engellenebilir, askıya alınabilir, kısıtlanabilir veya yasaklanabilir.

7. Enformasyon ve Özgürlükler

Kayıt işlemi sırasında Kullanıcıdan istenen kimlik bilgileri, gereklidir. Bu bilgiler RENAULT tarafından yürürtülen enformatik bir çalışmanın konusunu oluşturur. Bilgilerin, Fransız Ulusal Enformasyon ve Özgürlük Komisyonu’na yapılan beyanlar üzerinde adı geçen üçüncü kişilere iletimi, sadece yasal yükümlülük ve düzenlemelerin gereklerinin sağlanması amacıyla mümkün olabilmektedir. 6 Ocak 1978 tarihli ve 78-17 sayılı "Enformasyon ve Özgürlükler" yasası tarafından belirlenen erişim hakkına göre, Kullanıcı istediği herhangi bir anda dvu.conversion@renault.com adresine başvurarak, hesabının doğruluğunu kontrol edebilir, gerekli düzenleme veya iptalini talep edebilir.

RENAULT, otomatik olarak toplanan bilgileri elde edebilir, ancak bu bilgilerin hiçbir halükarda başkası ile paylaşımı mümkün değildir. Bu bilgiler, Kullanıcı taraından kullanılan Internet gezgini tipini, bilgisayarının işletim sistemini, Siteye bağlandığı ağ adını kapsar.

Site ziyareti sırasında, RENAULT tarafından Kullanıcı bilgisayarına cookie yerleştirilmesi mümkündür. Cookie, bilgisayarın sabit diskinde depolanır ve web sunucusu tarafından gezgine gönderilen verilerden oluşan küçük bir bloktur. Genel olarak, Site üzerinde bilgisayarın gezginine ilişkin bilgilerin RENAULT taraından kaydedilmesini sağlar. (incelenen sayfalar, inceleme gün ve saati vb.) RENAULT bu bilgileri Kullanıcının daha sonraki ziyaretleri sırasında okuyabilecektir. Kullanıcı, editörünün özelliklerine göre, gezgin konfigürasyonu gerçekleştirerek cookie kaydını engelleyebilir. Kullanıcı ayrıca, istediği herhangi bir zamanda, bilgisayarın kullanım klavuzuna başvurarak, kaydedilen cookieleri silebilir.

8. Denetleme hakları

Kullanıcının gerekli zamanda uyarılması ve normal zamanlarda gerçekleştirilmesi şartıyla, RENAULT, Kullanıcı tarafından Sitenin CGAU hükümleri kapsamında kullanımından emin olmak amacıyla, gizlilik anlaşmalarına bağlı kalarak periyodik bir denetleme gerçekleştirme hakkını saklı tutar.

9. Siteye erişim hakkının sonlanması

RENAULT, isteği anda, Kulanıcıların Siteye erişimini kesin olarak yasaklayabilir, kısıtlayabilir veya askıya alabilir :

 • Kullanıcı kusuru halinde, acil bir şekilde RENAULT tarafından talep edilmesini takiben, RENAULT tarafından Kullanıcı tarafına alındı belgeli taahhütlü mektup ile gönderilir.
 • Eğer Kullanıcı, CGAU hükümleri ve yürürlükteki düzenlemeler ve yasalar ile yasaklanan faaliyetlerde bulunursa.

Erişim hakkının askıya alınması, sınırlanması veya yasaklanması halinde, Kullanıcıya tanınan tüm haklar sonlanır. Kullanıcı, RENAULT ivedi olarak Site kullanımına son vermelidir.

Hakların iptali, her türlü hükmün etkisinden muaftır. Bu hükümler, hakların feshine rağmen, yürürlükte kalmalıdırlar.

10. Genel bilgiler

10.1. Mecburi nedenler

Şirket içinde veya dışındaki grevler, hava koşullarının uygunsuzluğu, hükümet değişimleri, yasal değişiklikler, bilgisayar arızaları ve telekomünikasyon blokajları, RENAULT sunucularının arızası gibi RENAULT ve Tedarikçisinin iradesi dışında gelişen tüm durumlar, Fransız mahkemelerinin içtihat hukuku tarafından alışılageldiği şekliyle mecburi neden olarak kabul edilirler.

İlk aşamada, mecburi nedenden kaynaklanan bir durumda CGAU uygulanması askya alınacaktır. Eğer 30 günlük bir süreden sonra, RENAULT veya hizmet tedarikçisi tarafından mecburi nedenin devam ettiği saptanırsa, RENAULT ve Tedarikçi aradında aksi bir anlaşma olmadığı sürece, CGAU hükümleri otomatik olarak fesedilirler.

10.2. Devir

Bir taraf, diğer tarafından önceden yazılı izni olmaksızın hak ve sorumluluklarının hiçbirinden vazgeçemez.

10.3. Hakkın reddi

Bir tarafın hakkını talep etmemesi veya talep etmekte gecikmesi halinde, söz konusu taraflar tarafından tanınan bir hak veya imtiyaz bu haktan vazgeçilmesi olarak algılanamaz. Bir haktan vazgeçilmesi, ancak taraf tarafından imzalanmış olan bir belge ile mümkün olabilmektedir.

10.4. Bildiriler

İş bu CGAU hükümleri kapsamındaki her türlü resmi çağrı ve bildiri, posta veya faks yoluyla gönderilmeli ve iadeli taahhütlü mektup ile onaylanmalıdır.

10.5. Değişiklikler

İş bu CGAU koşullarından ve devamında yapılacak her türlü değişiklik, önceden başka bir prosedür belirlenmemiş ise, tarafların onayına sunulmalıdır.

10.6. Dil

İş bu CGAU koşulları Fransızca kaleme alınmıştır. Fransızca metin, çevirileri üzerinde üstün hakka sahiptir.

10.7. Yorumlama

CGAU hükümlerinin madde başlık ve numaraları sadece bu hükümlerin sınıflandırılması amacıyla kullanılmıştır. CGAU hükümlerini oluşturan diğer maddelerin yorumu için özel veya resmi bir anlam taşımamaktadırlar.

10.8. İkamet adresi seçimi

İş bu CGAU şartları ve devamının uygulanması için, taraflar yönetim binalarını ikamet adresi olarak seçerler.

10.9. Hükümlerin bağımsızlığı

Hükümlerden birinin kısmen veya tamemen uygulanamaz veya geçersiz olması, yürürlükteki yasa ve düzenlemeler nezrinde diğer hükümlerin uygulanabilirliğini etkilememektedir.

11. Uygulanabilir mevzuat – Yargılama koşulları

CGAU hükümleri, Site, Bilgiler ve Site tarafından yayınlanan bölümlerin tüm hak ve hükümleri, tüm yerel Fransız mevzuatına tabidir ve bu mevzuata göre uygulanır ve yorumlanır. CGAU ve site erişim ve kullanımı ve bilgiler üzerine her türlü anlaşmazlık, üçünü şahıslardan tazminat talep eden davalı ve davacı tarafların çokluğuna rağmen, karara bağlama yetkisinin taraflarca tanındığı Fransız mahkemelerinin ayrıcalıklı mevzuatına tabi olmadan önce, uzlaşmalı olarak karara bağlanmaya çalışılmalıdır. Kullanıcı, CGAU hükümlerinden çıkan her türlü hak iddiasını, bu hakkın doğmasından itibaren bir (1) ay içinde mahkemeye sunmalıdır.

12. CGAU koşullarının güncellenmesi

RENAULT, uygun gördüğü herhangi bir zamanda CGAU şartlarında ve erişimde güncelleme ve değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler ve güncellemeler, uygulanabilir CGAU şartlarının kontrolü için Kullanıcı tarafından düzenli olarak takip edilmelidir.

Mart 2014